Duurzaamheid & MVO

Bij ETC doet duurzaamheid ertoe. Wij zijn ervan overtuigd dat de wereld zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen snel moet verminderen om de realiteit van klimaatverandering tegen te gaan. Dit kan alleen worden bereikt door een mix van duurzame energiebronnen.

Duurzaamheid omvat alle aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals uiteengezet in de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN. Als onderdeel van onze inspanningen om praktijken toe te passen en initiatieven te ondersteunen die onze wereld verrijken, hebben wij op elke ETC-locatie plannen ontwikkeld om onze wereld te beschermen, het welzijn van onze medewerkers te verbeteren en ons in te zetten voor onze gemeenschap.

ETC Duurzaamheidsverklaring

Wij hebben de details van onze inzet voor duurzaamheid in de volgende verklaring uiteengezet:

ONZE VERBINTENIS

ETC neemt een cruciale positie in op de wereldwijde energiemarkt. Wij zijn wereldleider in het zoeken naar nieuwe en innovatieve technologieën waarmee onze klanten de wereld kunnen voorzien van een veilige, zekere en duurzame energievoorziening. Wij geloven dat het bereiken van Net Zero niet mogelijk is zonder kernenergie, en zijn bijzonder trots op de essentiële bijdrage die onze technologie nu al levert aan de decarbonisatie-inspanningen in de energiesector.

Wij weten dat onze technologie van vitaal belang is voor een betere toekomst, maar onze benadering van duurzaamheid moet verder gaan dan de positieve impact van kernenergie. Wij hebben ons ertoe verbonden duurzaamheid centraal te stellen bij alles wat wij doen. Dit geldt zowel voor het ontwerp en de levering van onze technologieën en projecten, als voor onze dagelijkse bedrijfspraktijken en -processen. ETC’s inzet voor duurzaamheid is drieledig: we doen beloftes voor onze planeet, mensen en gemeenschappen. In 2023 zullen deze beloften worden nagekomen via de negen hieronder beschreven duurzaamheidsdoelstellingen.

Er zijn bedrijfs- en locatiespecifieke duurzaamheidsplannen ontworpen om ervoor te zorgen dat we bij al onze activiteiten handelen vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Wij beloven onze duurzaamheidsaanpak voortdurend te verbeteren door alle mogelijke maatregelen te onderzoeken om onze impact op onze planeet, onze mensen en onze gemeenschappen te verminderen en nieuwe strategieën te ontwikkelen binnen onze duurzaamheidsplannen.

Deze verklaring wordt onderschreven door ons Executive Team. Het ETC Executive Team zal de duurzaamheidscoördinatoren ondersteunen bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen en regelmatig de duurzaamheidsplannen en ontwikkelingsmogelijkheden voor continue verbetering beoordelen.


Reinhard Hinterreither

Chief Executive Officer
Date: 19/04/23

 


Laure Claquin

Chief Financial Officer
Date: 19/04/23

 


Ian Crombie

Projects Director
Date: 21/04/23

 


Pieter Folkers

Commercial Director
Date: 20/04/23

 


Leon Lagendijk

Site Director ETC Nederland
Date: 24/04/23

 


Andreas Scholz

Site Director ETC Deutschland
Date: 21/04/23

 


Michael Smith

General Counsel & Company Secretary
Date: 20/04/23

 


Hedwig Snijders

Group Supply Chain & Business Transformation Director
Date: 24/04/23

 

ONZE DOELSTELLINGEN

Voor onze planeet

Naast het vergemakkelijken van de invoering van schonere, veiligere en meer betaalbare kernenergie, erkent ETC ook het belang van het minimaliseren van de milieu-impact van alle bedrijfsactiviteiten, zowel intern als extern.

Voor alle activiteiten beloven wij:

  • Onze koolstofuitstoot te bewaken en te werken aan de vermindering ervan door de meest efficiënte praktijken toe te passen om scope 1, 2 en 3 emissies te minimaliseren en meer hernieuwbare technologieën te gebruiken.
  • Een circulaire benadering van afval te hanteren door het verbruik van materiële goederen te verminderen en producten, onderdelen en materialen binnen de economie op hun hoogste nut en waarde te houden. Bovenal begrijpen wij het belang van het ontwerpen van producten voor hergebruik en beloven wij onze positie in de toeleveringsketen te gebruiken om waar mogelijk afval en vervuiling uit onze technologieën te weren.
  • Biodiversiteit beschermen en connectiviteit verbeteren op onze sites, in onze bredere gemeenschappen en over de hele wereld door effectbeoordelingen, vrijwilligersprogramma’s en betrokkenheid bij wereldwijde initiatieven.
2022: THE YEAR OF SUSTAINABILITY AT ETC

Voor onze mensen

Wij zetten ons in om onze milieu-impact als bedrijf te beperken, maar ook om onze werknemers op te leiden en in staat te stellen hetzelfde te doen in hun eigen leven.

Bij ETC hechten we evenveel waarde aan sociale duurzaamheid als aan ecologische duurzaamheid en zetten we ons in voor een gezonde balans tussen werk en privé en een gezonde werkcultuur voor al onze collega’s op al onze locaties.

Op alle afdelingen beloven wij om:

  • Een bedrijfsbrede duurzame mentaliteit aan te moedigen door onze kennis van milieukwesties te delen en duurzaamheid in alle bestaande processen te introduceren, inclusief het opnemen van duurzaamheid in bonusdoelstellingen.
  • Het welzijn van onze eigen werknemers te bevorderen en prioriteit te geven aan de gezondheid en het geluk van onze werknemers door verschillende voordelen op de werkplek en in hun levensstijl aan te bieden.
  • Diversiteit, gelijkheid en inclusie binnen het bedrijf bevorderen door interne opleidingen aan te bieden, het bewustzijn te vergroten en de steun voor diversiteitsinitiatieven te vergroten.

Voor onze gemeenschap

Onze focus op duurzaamheid gaat ook verder dan onze interne activiteiten. We creëren niet alleen technologie die bijdraagt aan een betere wereld op de lange termijn, maar we investeren ook tijd en geld in onze lokale gemeenschappen op elke ETC-locatie, om het leven te verrijken van degenen die nu het meest hulp nodig hebben.

Wij beloven om:

  • Sterke relaties op te bouwen met lokale gemeenschappen door goede doelen en sociale initiatieven te ondersteunen, zowel financieel als via vrijwilligerswerk, om de levensomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren.
  • Actief samen te werken met studenten van omliggende scholen en universiteiten om toekomstige generaties te inspireren voor een loopbaan in duurzame wetenschap, technologie en techniek die onze gezondheid, welvaart en toekomst schraagt.
  • Actieve promotie van nucleaire oplossingen door jongere generaties de positieve effecten van het gebruik van nucleaire technologie te laten inzien.