Missie En Waarden

Onze Missie

Bij ETC zetten we ons in om een duurzame bijdrage te leveren aan de wereldwijde energievoorziening, door het veilig leveren van verrijkingstechnologie ter ondersteuning van de opwekking van kernenergie.

ONZE WAARDEN

Bij ETC zijn we ons bewust van de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten opzichte van onze medewerkers, onze klanten en de samenleving. Daarom handelen we bij ETC altijd volgens de volgende waarden:

Safety

Veiligheid heeft voor ons de hoogste prioriteit en we werken volgens de strengste normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ons uitgangspunt: we werken veilig of we werken niet.

Security

We beschermen de technologie en kennis van ETC en die van onze klanten volgens de hoogste normen en in overeenstemming met alle verdragen, wetten en regels.

Sustainability

We richten onze activiteiten op een duurzame toekomst voor de wereldwijde samenleving. Niet alleen onze technologieën, maar ook onze dagelijkse handelingen zijn gericht op duurzaamheid en een verantwoord gebruik van hulpbronnen.

Quality

We hechten waarde aan de hoogste kwaliteit in alles wat we doen. Daarom hanteren we de strengste normen bij de ontwikkeling en productie van onze high-tech oplossingen.

Customer Focus

We zorgen ervoor dat onze producten en diensten voldoen aan de eisen van de klant en dat we kosteneffectieve technologische oplossingen leveren.

People Focus

Wij handhaven onze kennis door het ontwikkelen van talent, initiatief en leiderschap van onze medewerkers. Wij werken integer en bouwen relaties op door vertrouwen, respect en een open en effectieve communicatie.

Onze Geschiedenis

ETC is opgericht in 2003, maar de technologie die wij ontwikkelen, bestaat al veel langer. Bekijk onze tijdlijn om er meer over te leren.