Missie En Waarden

Wij bij ETC vinden het reduceren van de uitstoot van CO2 belangrijk voor het milieu. Wij steunen onze klanten bij hun inspanning een schoner milieu te realiseren door onze technische kennis op R&D-, engineering- en productiegebied, die gedurende tientallen jaren is opgebouwd, in te zetten.

Onze Missie

ETC is er sterk van overtuigd dat kernenergie een sleutelrol moet spelen om wereldwijd een duurzame energievoorziening te waarborgen.

Onze Waarden

Safety

Wij werken veilig of wij werken niet. Wij werken volgens de strengste normen voor veiligheid, gezondheid en milieu en handhaven veiligheid als hoogste prioriteit.

Security

Wij beschermen onze technologie en kennis en die van onze klanten door ons aan alle verdragen, wetten en regels te houden.

People Focus

Wij handhaven onze kennis door het ontwikkelen van het talent, initiatief en leiderschap van onze medewerkers. Wij werken integer en bouwen relaties op door vertrouwen, respect en een open en effectieve communicatie.

Customer Focus

Wij stellen zeker dat onze oplossingen klantgericht zijn en wij leveren wat we hebben beloofd.

Competitive Technology

Wij leveren technologische oplossingen die kosteneffectief zijn en in overeenstemming met de standaarden van de klant.

Sustainability

We creëren en ontwikkelen een breed scala aan innovatieve hightechoplossingen die een belangrijke bijdrage leveren aan het koolstofarm maken van de wereldwijde energievoorziening.

Onze Geschiedenis

ETC is opgericht in 2003, maar de technologie die wij ontwikkelen, bestaat al veel langer. Bekijk onze tijdlijn om er meer over te leren.