Etc's Technologie

ETC is een innovatief hightechbedrijf, dat een scala van diensten aanbiedt in de energie- en industriële sector. Wij zijn wereldleider in het zoeken naar nieuwe en innovatieve technologieën die de wereld kunnen helpen bij de ontwikkeling van een duurzame en hernieuwbare energievoorziening.

Tot Onze Activiteiten Behoren:

1

De gascentrifugetechnologie, dat is de technologie achter de marktleidende oplossing voor het verrijken van uranium tot het punt waar dit kan worden gebruikt als brandstof in een kernreactor.

2

Een reeks hoogwaardige CFRP-producten en gespecialiseerde industriële diensten en competenties, ontstaan in vier decennia van hightech productontwikkeling en -productie.

3

Innovatieve batterijloze oplossingen voor netbeheer en -stabilisatie, hoogwaardige toepassingen en hybride energiebeheeroplossingen.

4

Mobiele en stationaire oplossingen voor de opslag van waterstof onder hoge druk en in grote volumes, om deze als emissievrije brandstof te kunnen gebruiken.

Innovatie

Research & Development

ETC investeert 20% van zijn jaarlijkse omzet in Research & Development, waarmee wij tot de wereldtop behoren van bedrijven die herinvesteren in innovatie.

Splijtstofcyclus

Het Proces

ETC’s technologie speelt een sleutelrol in de splijtstofcyclus, het proces waarbij natuurlijk uranium wordt omgezet in een brandstof voor energieopwekking in kernreactoren.

Centrifuge Technologie

Wereldleidende Technologie

ETC heeft de belangrijkste technologie ter wereld voor uraniumverrijking ontwikkeld, de gascentrifuge technologie. Het proces maakt gebruik van centrifugale krachten om de concentratie van een isotoop van uranium te verrijken. Onze technologie is veruit de meest efficiënte methode om dit te bereiken.