Splijtstofcyclus

De gascentrifugetechnologie van ETC is het meest efficiënte proces ter wereld voor de verrijking van uranium tot het punt waar dit in een kernreactor kan worden gebruikt als brandstof voor de productie van elektriciteit.

In zijn natuurlijke staat bestaat uranium hoofdzakelijk uit twee isotopen, U-238 en het iets lichtere U-235. Natuurlijk uranium bevat slechts 0,7% U-235, terwijl de meeste kernreactoren een concentratie tussen 3% en 5% nodig hebben. Het opvoeren van de hoeveelheid U-235 wordt verrijking genoemd.

Uraniumwinning

Uranium wordt gewonnen als een erts, dat vervolgens gemalen, gezuiverd en geconcentreerd wordt. Zo wordt uraniumoxide (U3O8) geproduceerd, dat in de industrie ‘yellow cake’ wordt genoemd. Dit wordt vervolgens voor omzetting naar een fabriek vervoerd.

Omzetting

Het gemalen uraniumoxide wordt met waterstoffluoride gecombineerd om uraniumhexafluoride (UF6) te vormen. Bij kamertemperatuur is UF6 een vaste stof, die bij verwarming direct in een gas verandert, zonder door een vloeibare fase te gaan. Eenmaal omgezet, wordt het UF6 in dikke stalen cilinders verpakt en naar de verrijkingsfabriek gebracht.

Verrijking

ETC’s verrijkingsproces door gascentrifugetechnologie maakt gebruik van een groot aantal roterende cilinders, die met elkaar verbonden zijn. UF6 wordt in deze cilinders gepompt, die een sterke centrifugale kracht ontwikkelen om de zwaardere gasmoleculen (die het U-238 bevatten) naar de wand van de cilinder te duwen, terwijl de lichtere gasmoleculen (die het U-235 bevatten) meer in het midden blijven. Op deze manier kan ETC de concentratie U-235 verhogen tot het gewenste niveau.

Brandstofproductie

Het verrijkte UF6 wordt vervolgens chemisch verwerkt tot uraniumdioxidepoeder (UO2). Dit poeder wordt vervolgens tot tabletten geperst en in staven gestopt. De staven worden tot brandstofbundels samengevoegd en naar de kerncentrale getransporteerd.

Kerncentrale

De brandstofbundels worden aan kerncentrales geleverd, waar ze in de kern van de reactor worden geplaatst. De warmte die door kernsplijting in de reactor wordt opgewekt, wordt gebruikt om water te verwarmen en zo stoom onder hoge druk te produceren. Deze stoom drijft turbines aan, die op hun beurt elektriciteit produceren.

Elektriciteitsdistributie

De geproduceerde elektriciteit wordt in een netwerk gebracht en onder hoogspanning verdeeld. Na een verlaging van de spanning, wordt de stroom aan woningen en bedrijven geleverd. Terwijl de vraag naar energie wereldwijd blijft groeien, moet de klimaatverandering dringend worden aangepakt door het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en uiteindelijk te stoppen. Daarom is kernenergie een belangrijk onderdeel van de energiemix die we nodig hebben om in de toekomst een duurzame, emissiearme energievoorziening te realiseren.

Elektriciteit

Elektriciteit is essentieel voor onze samenleving, en onze vraag daarnaar blijft elk jaar groeien. Elektriciteit die wordt gegenereerd met splijtstof laat een aanzienlijk lagere koolstofvoetafdruk achter dan die veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals kool, olie of gas. Daarom gelooft ETC dat nucleaire energie een cruciaal bestanddeel vormt van de energiemix die wij nodig hebben om een duurzame koolstofarme elektriciteitsvoorziening voor de toekomst te realiseren.

Innovatie

Research & Development

ETC investeert 20% van zijn jaarlijkse omzet in Research & Development, waarmee wij tot de wereldtop behoren van bedrijven die herinvesteren in innovatie.

Centrifugetechnologie

Wereldleidende Technologie

ETC heeft de belangrijkste technologie ter wereld voor uraniumverrijking ontwikkeld, de gascentrifuge technologie. Het proces maakt gebruik van centrifugale krachten om de concentratie van een isotoop van uranium te verrijken. Onze technologie is veruit de meest efficiënte methode om dit te bereiken.

Berichten En Nieuws

Lees verder
26 september 2023

Arnaud Pollono is de nieuwe CFO van ETC

De ETC Board heeft de aanstelling van Arnaud Pollono tot Chief Financial Officer (CFO) van ETC goedgekeurd. Hij neemt zijn nieuwe rol op zich met ingang van 1 september 2023.
Lees verder
16 Mei 2023

ETC publiceert duurzaamheids­verklaring

ETC, ontwerper en fabrikant van wereldwijd toonaangevende technologie voor uraniumverrijking, heeft zijn allereerste duurzaamheidsverklaring gepubliceerd.
Lees verder
Maurice Emunds (left) and Andreas Scholz (right)
5 December 2022

ETC in Jülich onder nieuwe leiding

Andreas Scholz is de nieuwe directeur van de vestiging van het technologiebedrijf. Plaatsvervanger wordt Maurice Emunds.