ETC’s Verantwoordelijkheden

Overal waar wij actief zijn, probeert ETC een goede buur te zijn. In al onze vestigingen hebben wij al tientallen jaren programma’s lopen die onze betrokkenheid bij de gemeenschap versterken met sponsoring en lokale activiteiten. Wij ondersteunen diverse sociale programma’s en talrijke lokale initiatieven rond onderwijs en een gezonde leefstijl. Elke ETC-vestiging steunt goede doelen en doet ook zelf aan liefdadigheidswerk.

Milieubescherming en -verbetering zijn bijzonder belangrijk voor ETC – wij zijn er sterk van overtuigd dat de wereld snel minder afhankelijk moet worden van fossiele brandstoffen, om klimaatverandering tegen te gaan. Dit kan alleen worden bereikt door een mix van duurzame energiebronnen. Wij zijn met name geïnteresseerd in het ondersteunen van initiatieven en projecten die de kwaliteit of verbetering van het milieu als belangrijkste drijfveer hebben.

Ons maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt zich op twee domeinen af:

Ondersteuning Van Goede Doelen

Elke ETC-vestiging ondersteunt lokaal goede doelen, meestal sociale, culturele en educatieve projecten in de regio rond onze vestigingen.

Sponsoring

ETC sponsort ook verschillende lokale initiatieven in de directe omgeving van onze vestigingen. Bij deze initiatieven gaat het vaak om sport- en andere activiteiten die de gezondheid en welzijn van burgers bevorderen.