‎2022 is bij ETC uitgeroepen tot het jaar van duurzaamheid, waarin het bedrijf ‎zijn competenties en expertise op het gebied van hightech en productie van ‎schone energie wil inzetten om zijn duurzaamheidsprestaties significant te ‎verbeteren. CFO Laure Claquin leidt een gemotiveerd team van collega’s uit alle ‎ETC-vestigingen, die allerlei activiteiten en events rond duurzaamheid zullen ‎organiseren.‎

“Voortaan zetten wij duurzaamheid veel hoger op de agenda van het bedrijf”, zegt Claquin, die sinds kort naast CFO ook Corporate Sustainability Officer voor ETC is. “Aan de hand van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties hebben wij ons afgevraagd wat wij kunnen doen.”

De VN hebben in 2015 hun doelstellingen vastgelegd, met het oog op behalen van de doelen in  2030. Hierbij werd de nadruk gelegd op meer verantwoorde consumptie, de vorming van duurzame gemeenschappen, krachtigere maatregelen voor het klimaat en vooral ook de transformatie naar schone en betaalbare energie. De pandemie heeft een enorme invloed gehad op veel van deze doelstellingen, en naarmate het decennium vordert, neemt de druk op grote bedrijven in de energiesector toe.

“ETC is al op de goede weg, maar wij kunnen nog beter”, aldus Claquin. “Het is onze ambitie om onze collega’s te inspireren en bewuster te maken van een duurzame manier van werken en leven. Wij willen innovatie in de branche stimuleren en onze algehele milieuprestaties verbeteren, zowel dit jaar als erna. Daarom hebben wij 2022 uitgeroepen tot het jaar van duurzaamheid bij ETC, omdat dit het startpunt is op weg naar ons doel.”

Waarom duurzaamheid belangrijk is voor iedereen
Het team van Claquin zal zich het hele jaar door met verschillende aspecten van duurzaamheid bezighouden. Zo zal een maand lang worden gefocust op het verminderen van plasticverbruik en op recycling, terwijl ook wereldwijde evenementen zoals de Wereldwaterdag onder de aandacht zullen worden gebracht. Er is een ‘dag van de duurzaamheid’ gepland voor alle werknemers van ETC en het team werkt aan de integratie en verankering van duurzaamheid in de werkmethoden van het hele bedrijf.

“Duurzaamheid moet voor iedereen een prioriteit zijn”, besluit Claquin. “Daarom creëren wij een cultuur waarin nieuwe ideeën kunnen groeien en waarin iedereen bij ETC een bijdrage levert om als bedrijf duurzamer te worden. Wij zijn er zeker van dat wij positieve veranderingen teweeg kunnen brengen met het innovatievermogen en de uitmuntendheid waar wij bij ETC over beschikken.”

BERICHTEN & NIEUWS

insight $ news
03 februari 2022

Europese Commissie classificeert kernenergie als ‎duurzame energiebron

Na overleg met de lidstaten heeft de Europese Commissie kernenergie geclassificeerd als een groene energiebron. Het besluit maakt deel uit van de EU-taxonomie voor duurzame activiteiten; een systeem dat toekomstige investeringen, die nodig zijn om heel Europa voor 2050 klimaatneutraal te maken, mobiliseert en stuurt.

LEES VERDER
insight $ news
28 januari 2022

‎2022: het jaar van duurzaamheid bij ETC‎

‎2022 is bij ETC uitgeroepen tot het jaar van duurzaamheid, waarin het bedrijf ‎zijn competenties en expertise op het gebied van hightech en productie van ‎schone energie wil inzetten om zijn duurzaamheidsprestaties significant te ‎verbeteren. CFO Laure Claquin leidt een gemotiveerd team van collega’s uit alle ‎ETC-vestigingen, die allerlei activiteiten en events rond duurzaamheid zullen ‎organiseren.‎

LEES VERDER
insight $ news
11 oktober 2021

ETC Nederland: medeoprichter van de Triple T High Tech Academy

In de regio Twente  is ETC Nederland een samenwerking aangegaan met andere lokale high tech werkgevers, om een uniek nieuw programma in het leven te roepen dat leerlingen vaardigheden aanreikt om hun technische functies beter te kunnen vervullen.

LEES VERDER