Na overleg met de lidstaten heeft de Europese Commissie kernenergie geclassificeerd als een groene energiebron. Het besluit maakt deel uit van de EU-taxonomie voor duurzame activiteiten; een systeem dat toekomstige investeringen, die nodig zijn om heel Europa voor 2050 klimaatneutraal te maken, mobiliseert en stuurt.

“Wij zijn verheugd over de beslissing van de Europese Commissie om kernenergie te erkennen als een duurzame energiebron”, zegt Laure Claquin, Chief Financial Officer en Sustainability Officer voor ETC. “Kernenergie speelt als krachtige, koolstofarme energiebron een belangrijke rol bij het bereiken van onze klimaatdoelstellingen. We zijn ons ervan bewust dat de energiemix in Europa per lidstaat verschilt, maar we zijn eensgezind in ons streven naar een zo efficiënt en snel mogelijke vermindering van de koolstofuitstoot.”

Koolstofarm, energierijk
De huidige energie-uitdagingen worden gedomineerd door de klimaatcrisis en de noodzaak om onze economieën koolstofarm te maken. In de hele Europese Unie levert kernenergie nu al een grote bijdrage in de opwekking van koolstofarme energie: 106 reactoren in 13 lidstaten produceren 26% van de totale elektriciteit* in de EU.
Met een productie van 765 337 GWh in één jaar is kernenergie de grootste afzonderlijke bron van koolstofarme energieopwekking. Laure Claquin voegde er nog aan toe: “De huidige bijdrage van kernenergie aan de duurzame energiemix is groot, maar zonder investeringen in toekomstige projecten zal deze capaciteit afnemen, met hogere emissies tot gevolg. Daarom is de nieuwe taxonomie een positieve stap; het is een instrument dat ons de weg wijst naar een netto-nulemissie.”

 

*Bron: Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210219-1)

BERICHTEN & NIEUWS

insight $ news
03 februari 2022

Europese Commissie classificeert kernenergie als ‎duurzame energiebron

Na overleg met de lidstaten heeft de Europese Commissie kernenergie geclassificeerd als een groene energiebron. Het besluit maakt deel uit van de EU-taxonomie voor duurzame activiteiten; een systeem dat toekomstige investeringen, die nodig zijn om heel Europa voor 2050 klimaatneutraal te maken, mobiliseert en stuurt.

LEES VERDER
insight $ news
28 januari 2022

‎2022: het jaar van duurzaamheid bij ETC‎

‎2022 is bij ETC uitgeroepen tot het jaar van duurzaamheid, waarin het bedrijf ‎zijn competenties en expertise op het gebied van hightech en productie van ‎schone energie wil inzetten om zijn duurzaamheidsprestaties significant te ‎verbeteren. CFO Laure Claquin leidt een gemotiveerd team van collega’s uit alle ‎ETC-vestigingen, die allerlei activiteiten en events rond duurzaamheid zullen ‎organiseren.‎

LEES VERDER
insight $ news
11 oktober 2021

ETC Nederland: medeoprichter van de Triple T High Tech Academy

In de regio Twente  is ETC Nederland een samenwerking aangegaan met andere lokale high tech werkgevers, om een uniek nieuw programma in het leven te roepen dat leerlingen vaardigheden aanreikt om hun technische functies beter te kunnen vervullen.

LEES VERDER