Nu regeringen en bedrijven over de hele wereld de vele uitdagingen van een koolstofarme toekomst aanpakken, heeft ETC in een gedetailleerde studie geanalyseerd hoeveel koolstofemissies zijn bespaard dankzij het gebruik van de verrijkingstechnologie van het bedrijf, waarmee vrijwel emissievrije kernenergie wordt geproduceerd.

De conclusie van de studie is dat door het gebruik van de wereldwijd leidende gascentrifugetechnologie van ETC jaarlijks wereldwijd ongeveer 400 megaton aan CO2-emissies wordt bespaard. Om dit cijfer te bepalen, hebben we eerst vastgesteld wat het aandeel van ETC in de wereldmarkt voor verrijkingscapaciteit is. Vervolgens hebben we geanalyseerd hoeveel energie uit verrijkt uranium is geproduceerd, en daarna berekend welke emissies zich zouden hebben voorgedaan, indien dezelfde energie met behulp van de huidige wereldwijde mix van hernieuwbare en fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie of gas was geproduceerd.

“400 megaton is echt een buitengewone hoeveelheid”, aldus Reinhard Hinterreither, CEO van ETC. “Dat is bijvoorbeeld meer dan de totale CO2-productie van het Verenigd Koninkrijk en van veel andere landen in 2020*. Deze vergelijking geeft een duidelijke context aan de positieve impact die kernenergie kan hebben voor wie plannen maakt voor een duurzame energievoorziening in de toekomst, zoals de Europese Commissie met haar klimaatdoelstellingsplan 2030.”

ETC heeft ook besloten dat 2022 voor het bedrijf het jaar van duurzaamheid wordt, met extra aandacht voor de ontwikkeling op het gebied van duurzame activiteiten en prestaties. Lees meer over de baanbrekende centrifugetechnologie van ETC en ontdek via de huidige carrièremogelijkheden hoe ook jij kunt bijdragen om de missie en visie van ETC te verwezenlijken.

*Meer informatie over de emissies per land is online beschikbaar in de mondiale emissiedatabase.

BERICHTEN & NIEUWS

insight $ news
21 oktober 2022

Waarom bij ETC werken?

ETC is een innovatieve technische onderneming die zich toelegt op het veilige, duurzame verlenen van diensten voor verrijkingstechnologie en het aanreiken van geavanceerde high-tech oplossingen voor onze klanten.

LEES VERDER
insight $ news
05 september 2022

ETC verkent de ruimte met de Ariane 6

Het European Space Agency (ESA) is Europa’s poort tot de ruimte – de missie van het agentschap is om richting te geven aan de ontwikkeling van de ruimtevaartprojecten van het continent, en om te garanderen dat investeringen in zulke projecten voordelen blijven opleveren voor de burgers van Europa en de wereld.

LEES VERDER
insight $ news
14 augustus 2022

Stefan Kirchhoff onverwachts overleden

Met veel verdriet en ongeloof geven wij kennis dat Stefan Kirchhoff, Site Director van de ETC-vestiging in Jülich, Duitsland, op 4 augustus overleden is. Wij willen onze oprechte deelneming en medeleven betuigen aan zijn familie en aan iedereen die hem heeft gekend. Met zijn heengaan verliezen wij een geweldig mens, een uitmuntend leider, een collega en een vriend.

LEES VERDER